Kontaktujte nás

+421 950 777 555

company@kulich.online

Naše kontaktné údaje

Kulich Co. s.r.o.

IČO: 52591069

DIČ: 2121094778

Sídlo a fakturačná adresa:

Karpatské námestie 7770 / 10A, 831 06 Bratislava

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Karloveská 1

Bratislava, 294 107 7260 / 1100

IBAN: SK92 1100 0000 0029 4107 7260

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sro, vložka č. 140507/B

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sro, vložka č. 140507/B
Scroll to Top